Keahlian PAS adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam Fasal 9 Perlembagaan PAS seperti berikut:

1. Warganegara Malaysia
2. Berugama Islam
3. 'Aqil Baligh menurut hukum syara'.
4. Mengaku, menerima serta taat kepada Perlembagaan PAS dan peraturan,
    arahan-arahan dan keputusan-keputusan Parti dari masa ke semasa.
acontentmenu1.jpg (9230 bytes)acontentmenu5.jpg (7015 bytes)
zztopflag.gif (59544 bytes)

acontent4.jpg (6901 bytes)