PERBANDINGAN KELUASAN KAWASAN HUTAN YANG DITEBANG DAN
HASIL YANG DIPUNGUT OLEH KERAJAAN KELANTAN
KETIKA PEMERINTAHAN BN DAN KETIKA APU/PAS 

Had dibenarkan tebang oleh Majlis Perhutanan Negara:
6890 Hektar setahun
Tahun
Keluasan Kawasan ditebang (hektar)
Hasil (RM juta)
Dalam Pemerintahan Barisan Nasional
1985
13,503
23.87
1986
43,496
30.13
1987
33,870
33.13
1988
27,180
37.60
1989
40,151
42.87
Dalam Pemerintahan Angkatan (PAS)
1994
6807
70.60
1995
6731
99.52
1996
5126
69.17
1997
5679
56.45
1998
6108
42.96

 
 

Sumber: Pejabat Perhutanan Negeri Kelantan